Bouppteckning Stockholm | Abrahamssons Bouppteckningskonsult
Bouppteckning Stockholm

Bouppteckning i Stockholm

Fast pris:4500:-

Kontakta oss

Bouppteckning Stockholm

Abrahamssons Bouppteckning i Stockholm hjälper dig med de juridiska dokument som behövs vid bouppteckning och arvskifte. Vi hjälper dig även att formulera och teckna ett giltigt testamente vilket är mycket viktigt om du inte vill att arvet strikt ska fördelas enligt gällande lagar.

Vad är bouppteckning?

När någon avlider ska en bouppteckning göras. Konkret utgörs denna av en förteckning över personens materiella och immateriella tillgångar. Därtill ska eventuella skulder räknas med.

I vissa fall behöver det även göras en bouppteckning på de skulder samt tillgångar som finns hos efterlevande make/maka.

Var ute i god tid

Då bouppteckningen ska vara färdigställd inom fyra månader efter ett dödsfall är det viktigt att arbetet med denna påbörjas relativt omgående efter begravningen. Om extra tid behövs ska ansökan om detta ske inom tre månader.

Ibland är arbetet med en bouppteckning snabbt avklarat medan det i andra fall innebär en invecklad process som drar ut på tiden. Allt beror på omfattning samt vilken typ av tillgångar den avlidna personen haft i sin ägo.

Kontakta oss
Bouppteckning Stockholm
Vad är bouppteckning?

Varför anlita oss för bouppteckning i Stockholm?

  • Lång erfarenhet

Tack vare lång erfarenhet och bred juridisk kompetens har vi möjlighet att genomföra allt från enklare bouppteckningar till betydligt mer omfattande och komplexa varianter. Företaget grundades 2012 och har sedan dess hjälpt ett flertal personer i Stockholm med bouppteckning, testamente, arvskifte m.m.

  • Personligt bemötande

Då bouppteckningen genomförs i en fas då sorgen och saknaden fortfarande är mycket stor är det viktigt med ett personligt tillika respektfullt bemötande. Hos oss präglas den dagliga verksamheten av ett genuint engagemang för de människor vi möter.

Välj oss för bouppteckning i Stockholm.

Bouppteckning är första steget

Abrahamssons Bouppteckning hjälper dig med bouppteckning och övriga nödvändiga juridiska dokument.

  • Förvaltning av dödsboet

Dödsboet måste förvaltas till den dagen då arvskiftet kan genomföras. Det handlar då exempelvis om att betala räkningar, säga upp abonnemang m.m. Detta kan genomföras av den eller de personer som är dödsbodelägare. Många väljer emellertid att låta oss ta hand om detta pappersarbete.

  • Arvskiftet

Sista steget är arvskiftet. Det innebär utformandet av juridiska dokument som tydligt visar hur de tillgångar som listats i bouppteckningen ska fördelas mellan arvingarna. Om inget testamente finns sker fördelningen enligt de lagar som styr arvskifte.

Undvik arvstvist med testamente

Något som tyvärr förekommer betydligt oftare än nödvändigt är arvstvister. För att undvika detta kan det vara en god idé att teckna ett testamente. I detta dikterar du själv exakt hur du vill att dina tillgångar ska fördelas bland dina efterlevande.

För bouppteckning i Stockholm – Välkommen in till Abrahamssons Bouppteckning så berättar vi mer.

Kontakta oss